Tuesday, 13 May 2008

Como Pájaros en el Aire

Setih se večeras jedne pesme koju sam pevao dok sam bio član hora "Hashira" iz Novog Sada. Pesma je na španskom jeziku i zove se "Como Pájaros en el Aire". Vrlo je emotivna, pitka i melodična. Baš poput ptica kada vijugaju dok lete po nebu.

Prvi put smo je pevali u Jerusalimu, 2001. godine, kada smo učestvovali na internacionalnom festivalu "Zimriya" a koji se održavao na Hebrew University (Mount Scopus) u istočnom delu grada. Pesmu smo učili zajedno sa još dva hora koji su sa našim bili u radionici koja se bavila latinoameričkom horskom muzikom. Predavač i dirigent nam je bio Werner Pfaff. Dobili smo zbirku sa notama oko 20 pesama, među kojima je bila i ova. Imali smo sedam dana da nju, i još četiri ili pet novih i prilično zahtevnih kompozicija savladamo i spremimo za finalni koncert koji je bio poslednjeg dana festivala. Na samom koncertu smo imali ogromnu podršku hora Univerziteta iz Bogote (Universidad de los Andes, Bogota, Colombia) jer smo dobrim delom imali latinoamerički repertoar. Nemam snimak našeg nastupa ali mi je Youtube i ovog puta bio dragocen:Las manos de mi madre
son como pajaros en el aire
historias de cocina
entre sus alas heridas de hambre
las manos de mi madre
saben que ocurre por las mañanas
cuando amaza la vida
horno de barro
pan de esperanza

Las manos de mi madre
llegan al patio desde temprano
todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pajaros
junto a los pajaros
que aman la vida y la construyen con los trabajos
arde la leña, arina y barro
lo cotidiano se vuelve magico
se vuelve magico

Las manos de mi madre
me representan un cielo abierto
y un recuerdo añorado
trapos calientes en los inviernos
ellas se brindan calidas, noblez, sinceras , limpias de todo
como seran las manos del que las mueve gracias al odio

Las manos de mi madre
llegan al patio desde temprano
todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pajaros
junto a los pajaros
que aman la vida y la construyen con los trabajos
arde la leña, arina y barro
lo cotidiano se vuelve magico
se vuelve magico

No comments:

Post a Comment